ข้อมูลการสำรวจทันตสุขภาพประจำปี

สรุปข้อมูลเด็ก 18 เดือนในสถานบริการ

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล