ข้อมูลการสำรวจทันตสุขภาพประจำปี

สรุปข้อมูลหมู่บ้าน / ชมรมผู้สูงอายุ

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล