ข้อมูลการสำรวจทันตสุขภาพประจำปี

สรุปข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล