ข้อมูลการสำรวจทันตสุขภาพประจำปี

สรุปข้อมูลโรงเรียน

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล