กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)165ดาวน์โหลด
2.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ( สสจ.)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)124ดาวน์โหลด
3.แบบสำรวจผู้สูงอายุแบบสำรวจผู้สูงอายุ382ดาวน์โหลด
4.เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560288ดาวน์โหลด
5.โครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง333ดาวน์โหลด
6.แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6497ดาวน์โหลด
7.รวมสื่อ อสม (5)รวมสื่อ อสม (5) - สื่อหัวข้อ เจาะข่าวเด่น ปอดติดเชื้อจากฟันผุ379ดาวน์โหลด
8.รวมสื่อ อสม (4)รวมสื่อ อสม (4) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก สสส.360ดาวน์โหลด
9.รวมสื่อ อสม (3)รวมสื่อ อสม (3) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก คณะทันตะจุฬาฯ327ดาวน์โหลด
10.รวมสื่อ อสม (2)รวมสื่อ อสม (2) - ลูกรักฟันดีซี่แรก หัวข้อ เครือข่ายลูกรักฟันดีซี่แรก รร.ทันตแพทย์สร้างสุข318ดาวน์โหลด
11.รวมสื่อ อสม(1)รวมสื่อ อสม(1) - ชนะการประกวดแปรงฟันเด็กเล็ก353ดาวน์โหลด
12.คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพคู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ539ดาวน์โหลด
13.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)394ดาวน์โหลด
14.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)408ดาวน์โหลด
15.สื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรกสื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก 452ดาวน์โหลด