กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
16.รายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการรายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ จากไฟล์ที่แนบคะ269ดาวน์โหลด
17.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาคะ หากผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อสมัครได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้คะ290ดาวน์โหลด
18.ชุดเรียนรู้กลางฯเรื่องสุขภาพช่องปาก383ดาวน์โหลด
19.แบบสอบถามการใช้ชุดเรียนรู้กลาง เรื่องสุขภาพช่องปากโดยครูผู้สอน320ดาวน์โหลด
20.รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59371ดาวน์โหลด
21.สรุปรายงานเครือข่ายปี 59สรุปรายงานเครือข่ายปี 59342ดาวน์โหลด
22.เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้ รวมบทละคร357ดาวน์โหลด
23.เพิ่มความรู้เพิ่มความรู้ หนังสืออร่อยสไตล์ อีเอพี391ดาวน์โหลด
24.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรู้ เรื่องการเรียนรู้เรื่องฟัน เล่นผ่านละคร708ดาวน์โหลด
25.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรูั การตรวจสอบฟันด้วยสีย้อมฟัน4103ดาวน์โหลด
26.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรู้ Tooth Brushing Techniue386ดาวน์โหลด
27.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปีลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปี * ใช้การเปิดผ่านโปรแกรม VLC media player *344ดาวน์โหลด
28.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 6 เดือน - 1 ปีครึ่งลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 6 เดือน - 1 ปีครึ่ง *ใช้การเปิดผ่านจาก VLC media player*309ดาวน์โหลด
29.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 0-6 เดือนลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 0-6 เดือน *ใช้การเปิดจาก VLC media player*332ดาวน์โหลด
30.การจัดกิจกรรม "เพิ่มเวลารู้"การจัดกิจกรรม " เพิ่มความรู้" 886ดาวน์โหลด