กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
16.รวมสื่อ อสม (2)รวมสื่อ อสม (2) - ลูกรักฟันดีซี่แรก หัวข้อ เครือข่ายลูกรักฟันดีซี่แรก รร.ทันตแพทย์สร้างสุข426ดาวน์โหลด
17.รวมสื่อ อสม(1)รวมสื่อ อสม(1) - ชนะการประกวดแปรงฟันเด็กเล็ก469ดาวน์โหลด
18.คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพคู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ642ดาวน์โหลด
19.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)493ดาวน์โหลด
20.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)514ดาวน์โหลด
21.สื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรกสื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก 557ดาวน์โหลด
22.รายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการรายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ จากไฟล์ที่แนบคะ350ดาวน์โหลด
23.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาคะ หากผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อสมัครได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้คะ371ดาวน์โหลด
24.ชุดเรียนรู้กลางฯเรื่องสุขภาพช่องปาก473ดาวน์โหลด
25.แบบสอบถามการใช้ชุดเรียนรู้กลาง เรื่องสุขภาพช่องปากโดยครูผู้สอน413ดาวน์โหลด
26.รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59456ดาวน์โหลด
27.สรุปรายงานเครือข่ายปี 59สรุปรายงานเครือข่ายปี 59426ดาวน์โหลด
28.เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้ รวมบทละคร444ดาวน์โหลด
29.เพิ่มความรู้เพิ่มความรู้ หนังสืออร่อยสไตล์ อีเอพี487ดาวน์โหลด
30.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรู้ เรื่องการเรียนรู้เรื่องฟัน เล่นผ่านละคร869ดาวน์โหลด