กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
16.รวมสื่อ อสม (2)รวมสื่อ อสม (2) - ลูกรักฟันดีซี่แรก หัวข้อ เครือข่ายลูกรักฟันดีซี่แรก รร.ทันตแพทย์สร้างสุข396ดาวน์โหลด
17.รวมสื่อ อสม(1)รวมสื่อ อสม(1) - ชนะการประกวดแปรงฟันเด็กเล็ก437ดาวน์โหลด
18.คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพคู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ619ดาวน์โหลด
19.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)465ดาวน์โหลด
20.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)486ดาวน์โหลด
21.สื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรกสื่อ pdf ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก 531ดาวน์โหลด
22.รายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการรายชื่แผู้เข้าร่วมประชุม(เพิ่มเติม) ขอวการประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ จากไฟล์ที่แนบคะ321ดาวน์โหลด
23.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมมประชุมสัมมนาวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาคะ หากผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อสมัครได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้คะ345ดาวน์โหลด
24.ชุดเรียนรู้กลางฯเรื่องสุขภาพช่องปาก448ดาวน์โหลด
25.แบบสอบถามการใช้ชุดเรียนรู้กลาง เรื่องสุขภาพช่องปากโดยครูผู้สอน384ดาวน์โหลด
26.รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59รวมงานการประชุมเครือข่ายฟันดี ปี 59430ดาวน์โหลด
27.สรุปรายงานเครือข่ายปี 59สรุปรายงานเครือข่ายปี 59403ดาวน์โหลด
28.เพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้ รวมบทละคร415ดาวน์โหลด
29.เพิ่มความรู้เพิ่มความรู้ หนังสืออร่อยสไตล์ อีเอพี454ดาวน์โหลด
30.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรู้ เรื่องการเรียนรู้เรื่องฟัน เล่นผ่านละคร821ดาวน์โหลด