กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรูั การตรวจสอบฟันด้วยสีย้อมฟัน5303ดาวน์โหลด
32.เพิ่มเวลารู้เพิ่มความรู้ Tooth Brushing Techniue473ดาวน์โหลด
33.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปีลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 1 ปีครึ่ง - 3 ปี * ใช้การเปิดผ่านโปรแกรม VLC media player *437ดาวน์โหลด
34.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 6 เดือน - 1 ปีครึ่งลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 6 เดือน - 1 ปีครึ่ง *ใช้การเปิดผ่านจาก VLC media player*392ดาวน์โหลด
35.ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 0-6 เดือนลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก อายุ 0-6 เดือน *ใช้การเปิดจาก VLC media player*425ดาวน์โหลด
36.การจัดกิจกรรม "เพิ่มเวลารู้"การจัดกิจกรรม " เพิ่มความรู้" 1681ดาวน์โหลด
37.ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ปี 2557เผยแพร่2558ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ปี 2557เผยแพร่25582473ดาวน์โหลด
38.โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 18 เดือน 3 ปี 12 ปี และผู้สูงอายุ1669ดาวน์โหลด
39.kappa560ดาวน์โหลด
40.สรุปการประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี2558สรุปการประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี2558 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ9893ดาวน์โหลด
41.VDOลูกรักฟันดีเรื่มที่ซี่แรกVDOลูกรักฟันดีเรื่มที่ซี่แรก776ดาวน์โหลด
42.เพลงยิ้มสดใสในวัยก่อนเรียนเพลงยิ้มสดใสในวัยก่อนเรียน909ดาวน์โหลด
43.ไฟล์รูปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 12 มีนาคม 2558ไฟล์รูปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 12 มีนาคม 2558683ดาวน์โหลด
44.ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" (part 1)ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" การประชุมวิชาการเครือข่ายฟันดี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร814ดาวน์โหลด
45.ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" (part 2)ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร748ดาวน์โหลด