กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ปี 2557เผยแพร่2558ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ปี 2557เผยแพร่25581870ดาวน์โหลด
32.โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ โปรแกรมการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ 18 เดือน 3 ปี 12 ปี และผู้สูงอายุ1532ดาวน์โหลด
33.kappa457ดาวน์โหลด
34.สรุปการประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี2558สรุปการประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี2558 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ8745ดาวน์โหลด
35.VDOลูกรักฟันดีเรื่มที่ซี่แรกVDOลูกรักฟันดีเรื่มที่ซี่แรก686ดาวน์โหลด
36.เพลงยิ้มสดใสในวัยก่อนเรียนเพลงยิ้มสดใสในวัยก่อนเรียน811ดาวน์โหลด
37.ไฟล์รูปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 12 มีนาคม 2558ไฟล์รูปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 12 มีนาคม 2558585ดาวน์โหลด
38.ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" (part 1)ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" การประชุมวิชาการเครือข่ายฟันดี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร716ดาวน์โหลด
39.ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" (part 2)ไฟล์วิทยากร "การประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร649ดาวน์โหลด
40.คู่มื่อเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเครือข่ายฟันดีคู่มื่อเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเครือข่ายฟันดี881ดาวน์โหลด
41.คู่มือการใช้งาน www.yimsodsai.com679ดาวน์โหลด
42.สไลด์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ (รวมไฟล์)สไลด์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ 15-18 ธ.ค. 57 829ดาวน์โหลด
43.แบบฟอร์ม Sealant1464ดาวน์โหลด
44.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล 15-18_ธค.57ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล รุ่นที่ 1 (15-16 ธค.57) และรุ่นที่ 2 (1ึ7-18 ธค.57)797ดาวน์โหลด
45.ICD10TM_2556-72746ดาวน์โหลด