กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
46.คู่มื่อเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเครือข่ายฟันดีคู่มื่อเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเครือข่ายฟันดี1001ดาวน์โหลด
47.คู่มือการใช้งาน www.yimsodsai.com794ดาวน์โหลด
48.สไลด์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ (รวมไฟล์)สไลด์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการจัดการข้อมูลทันตสุขภาพ 15-18 ธ.ค. 57 929ดาวน์โหลด
49.แบบฟอร์ม Sealant1571ดาวน์โหลด
50.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล 15-18_ธค.57ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล รุ่นที่ 1 (15-16 ธค.57) และรุ่นที่ 2 (1ึ7-18 ธค.57)889ดาวน์โหลด
51.ICD10TM_2556-72931ดาวน์โหลด
52.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูล 28-29, 30-31 Jul 2014เอกสารการนำเสนอการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มวัย (ppt) ไฟล์การคำนวณการหาขนาดตัวอย่าง (Excel)949ดาวน์โหลด
53.เอกสารนำเสนอ28july57645ดาวน์โหลด
54.คู่มือการสำรวจทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง1401ดาวน์โหลด
55.รหัสมาตรฐาน1326ดาวน์โหลด
56.ผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ตามกลุ่มอายุ ปีงบประมาณ25576151ดาวน์โหลด
57.เอกสารประชุมทพ.จารุวัฒน์11มีค.57เอกสารประชุมทพ.จารุวัฒน์11มีค.57956ดาวน์โหลด
58.เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57 คุณสมลักษณ์(สนย.)786ดาวน์โหลด
59.เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57เอกสารการประชุมข้อมูลฯวันที่10 มีนาคม 57 คุณทับทิม(จากสนย.)3908ดาวน์โหลด
60.ไฟล์งานประชุม Community based Evaluatuion and High Risk Population MeetingCommunity based Evaluatuion and High Risk Population Meeting 25-26 November 2013 721ดาวน์โหลด