กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
76.เอกสารรายงานกิจกรรม "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก"เอกสารแนบสำหรับการส่งรายงานการจัดกิจกรรม "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" 582ดาวน์โหลด
77.รายละเอียดการจัดสรรสิ่งสนับสนุนแก่สสจ.ทั่วประเทศรายละเอียดการจัดสรรสิ่งสนับสนุนแก่ สสจ.ทั่วประเทศ (กระจกส่องปากกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดสรรอยู่)539ดาวน์โหลด
78.โปรแกรม Sealant 4.61 updateเพิ่มเติมหน้าการรักษาตาม treatment plan642ดาวน์โหลด
79.Logo เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีLogo เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี624ดาวน์โหลด
80.หนังสือจากมูลนิธิทันตสาธารณสุขหนังสือขอความอนุเคราะห์ซื้อบัตรเดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี" มินิมาราธอนครั้งที่ 2524ดาวน์โหลด
81.โครงการสพป.อ่อนหวาน ปี 2555ขอความร่วมมือจากฝ่ายทันตสาธารณสุขในการประชาสัมพันธ์โครงการสพป.อ่อนหวาน ปี 2555554ดาวน์โหลด
82.เปิดรับข้อมูล Sealantเปิดรับข้อมูล Sealant 15 - 25 มิถุนายน 2555482ดาวน์โหลด
83.คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(2)คู่มือเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(2) 622ดาวน์โหลด
84.คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(1)คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(1)561ดาวน์โหลด
85.แจ้งรายละเอียดการจัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟัน ฉบับ 2โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2554 ได้มีการจัสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 535ดาวน์โหลด
86.แจ้งรายละเอียดการจัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2554 ได้มีการจัสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ547ดาวน์โหลด
87.แจ้งผลงาน Sealant ป.1 ตามศูนย์อนามัย ผลงานสะสม ต.ค.54 - ก.พ. 55489ดาวน์โหลด
88.แจ้งผลงาน Sealant ป.1 ตามศูนย์อนามัยผลงาน Sealant ป.1 เดือน ต.ค.53 - ก.ย. 54 471ดาวน์โหลด
89." แก้ไขหนังสือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อ การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก และปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด"" แก้ไขหนังสือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อ การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก และปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด"502ดาวน์โหลด
90.เปิดรับข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555เปิดรับข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย - 30 เม.ย 2555 จะของดรับข้อมูลขอเดือนพฤษาคม 2555 5958ดาวน์โหลด