กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
76.แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Sealant2012 สามารถ download แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล Sealant 2012 ได้ที่นี่ค่ะ 1809ดาวน์โหลด
77.คู่มือ โปรแกรมเคลือบหลุมร่องฟันเวอร์ชั่นใหม่ Sealant 2012 คู่มือ Sealant 2012 (ทั้งแบบ Online และ Offline)925ดาวน์โหลด
78.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2556แจ้งเป้าหมายปี 2556 จำนวน 38 จังหวัด790ดาวน์โหลด
79.หนังสือแก้ไขจากการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีหนังสือแก้ไขจากการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี623ดาวน์โหลด
80.แจ้งเป้าหมาย โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2556สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ส่งเป้าหมายโครงการสามารถส่งได้ที่ sealantyim@gmail.com ค่ะ627ดาวน์โหลด
81.หนังสือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสุขภาพปี พ.ศ.๒๕๕๖สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่9282ดาวน์โหลด
82.เอกสารรายงานกิจกรรม "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก"เอกสารแนบสำหรับการส่งรายงานการจัดกิจกรรม "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" 659ดาวน์โหลด
83.รายละเอียดการจัดสรรสิ่งสนับสนุนแก่สสจ.ทั่วประเทศรายละเอียดการจัดสรรสิ่งสนับสนุนแก่ สสจ.ทั่วประเทศ (กระจกส่องปากกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดสรรอยู่)616ดาวน์โหลด
84.โปรแกรม Sealant 4.61 updateเพิ่มเติมหน้าการรักษาตาม treatment plan721ดาวน์โหลด
85.Logo เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีLogo เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี710ดาวน์โหลด
86.หนังสือจากมูลนิธิทันตสาธารณสุขหนังสือขอความอนุเคราะห์ซื้อบัตรเดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี" มินิมาราธอนครั้งที่ 2602ดาวน์โหลด
87.โครงการสพป.อ่อนหวาน ปี 2555ขอความร่วมมือจากฝ่ายทันตสาธารณสุขในการประชาสัมพันธ์โครงการสพป.อ่อนหวาน ปี 2555630ดาวน์โหลด
88.เปิดรับข้อมูล Sealantเปิดรับข้อมูล Sealant 15 - 25 มิถุนายน 2555556ดาวน์โหลด
89.คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(2)คู่มือเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(2) 701ดาวน์โหลด
90.คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(1)คู่มือโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2555-2556(1)640ดาวน์โหลด