กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
91.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555แจ้งเป้าหมายปี 2555 จำนวน 72 จังหวัด505ดาวน์โหลด
92.โปรแกรม Sealant 4.60โปรแกรม Sealant 4.60565ดาวน์โหลด
93.รายงานผลงาน Sealant ปี 2554รายงานผลงาน Sealant ปี 2554512ดาวน์โหลด
94.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555 ที่ทางจังหวัดส่งมาให้ค่ะ678ดาวน์โหลด
95.โปรมแกรม Sealant 4.59โปรมแกรม Sealant 4.59533ดาวน์โหลด
96.VTR สาธิตวิธีแปรงฟันVTR สาธิตวิธีการแปรงฟันสำหรับเด็กช่วงวัยต่างๆ662ดาวน์โหลด
97.ประวัติการนำเข้าข้อมูล เดือนกันยายน 2554ประวัติการนำเข้าข้อมูล เดือนกันยายน 2554481ดาวน์โหลด
98.เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2554สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ และขอความกรุณาไปยังจังหวัดที่ยังไม่ส่ง รบกวนส่งด้วยนะคะ ที่ E-mail: sealantyim@gmail.com491ดาวน์โหลด
99.โครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก” โครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก”ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก “คนไทยฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”ภายใต้กองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๕๔ 750ดาวน์โหลด
100.ประวัติการนำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2554 และผลงานอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนูรายงานค่ะ487ดาวน์โหลด
101.ประกวด "คลิปสร้างสรรค์ แปรงฟันให้ลูกหลาน"ประกวด "คลิปสร้างสรรค์ แปรงฟันให้ลูกหลาน" ชิงเงินรางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พย 54 508ดาวน์โหลด
102.แบบโปสเตอร์สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ625ดาวน์โหลด
103.มหัศจรรย์ฟันดีที่เมืองโอ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 5 ในชื่อว่า รวมพลคนราชบุรีอ่อนหวาน ตอน ปาร์ตี้ ฟ.ฟัน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 504ดาวน์โหลด
104.ประกาศ ของเลื่อนกำหนดการส่งผลงานการประกวดเกมทางทันตสุขภาพเรียนผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทนยไม่กินหวานได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดเกมทางทันตสุขภาพในปี 2554 นี้ โดยให้ครูและนักเรียนประถมศึกษาได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมาน้อย ดังนั้นจึงขอขยายเวลาการรับผลงานไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจ สามารถ dowload รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ตามfile ที่แนบมานี้ จาก ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดเกทางทันตสุขภาพ 24 ก.ย.2554 499ดาวน์โหลด
105.โคงการ "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโคงการ "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก1581ดาวน์โหลด