กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
91.แจ้งรายละเอียดการจัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟัน ฉบับ 2โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2554 ได้มีการจัสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 618ดาวน์โหลด
92.แจ้งรายละเอียดการจัดสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ปี 2554 ได้มีการจัสรรแปรงสีฟันและยาสีฟันให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ623ดาวน์โหลด
93.แจ้งผลงาน Sealant ป.1 ตามศูนย์อนามัย ผลงานสะสม ต.ค.54 - ก.พ. 55566ดาวน์โหลด
94.แจ้งผลงาน Sealant ป.1 ตามศูนย์อนามัยผลงาน Sealant ป.1 เดือน ต.ค.53 - ก.ย. 54 550ดาวน์โหลด
95." แก้ไขหนังสือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อ การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก และปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด"" แก้ไขหนังสือการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล เพื่อ การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก และปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด"571ดาวน์โหลด
96.เปิดรับข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555เปิดรับข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2555 ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย - 30 เม.ย 2555 จะของดรับข้อมูลขอเดือนพฤษาคม 2555 6033ดาวน์โหลด
97.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555แจ้งเป้าหมายปี 2555 จำนวน 72 จังหวัด586ดาวน์โหลด
98.โปรแกรม Sealant 4.60โปรแกรม Sealant 4.60643ดาวน์โหลด
99.รายงานผลงาน Sealant ปี 2554รายงานผลงาน Sealant ปี 2554587ดาวน์โหลด
100.แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555แจ้งเป้าหมายโครงการปี 2555 ที่ทางจังหวัดส่งมาให้ค่ะ759ดาวน์โหลด
101.โปรมแกรม Sealant 4.59โปรมแกรม Sealant 4.59609ดาวน์โหลด
102.VTR สาธิตวิธีแปรงฟันVTR สาธิตวิธีการแปรงฟันสำหรับเด็กช่วงวัยต่างๆ740ดาวน์โหลด
103.ประวัติการนำเข้าข้อมูล เดือนกันยายน 2554ประวัติการนำเข้าข้อมูล เดือนกันยายน 2554560ดาวน์โหลด
104.เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2554สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ และขอความกรุณาไปยังจังหวัดที่ยังไม่ส่ง รบกวนส่งด้วยนะคะ ที่ E-mail: sealantyim@gmail.com565ดาวน์โหลด
105.โครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก” โครงการ “ ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก”ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก “คนไทยฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”ภายใต้กองทุนทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๕๔ 857ดาวน์โหลด