กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
106.ประวัตินำเข้าข้อมูลและผลงานประจำเดือนกรกฎาคม2554478ดาวน์โหลด
107.โปรแกรม Sealant ปี 2554 (V4.58)สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ486ดาวน์โหลด
108.รวมปัญหาที่ใช้โปรแกรม Sealantผู้ที่ใช้โปรแกรมแล้วเกิดปัญหาดังกล่าว ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข และจะแจ้งวิธีการแก้ไขให้ทราบอีกครั้งค่ะ489ดาวน์โหลด
109.วิธีเข้าโปรแกรม สำหรับ window 7สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ467ดาวน์โหลด
110.ประวัติการนำเข้าข้อมูลและผลงาน Complete Caseประจำเดือน มิถุนายน 2554493ดาวน์โหลด
111.การโอนเงินให้ศูนย์อนามัยรายละเอียดการโอนเงินของศูนย์อนามัย1-12487ดาวน์โหลด
112.กำหนดการและใบตอบรับประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังกำหนดการและใบตอบรับประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด สำนักทันตสาธารณสุข วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 617ดาวน์โหลด
113.โปรแกรม Sealant ปี 2554 (V4.57) Update 280654สำหรับจังหวัดใดที่มีปัญหาจากการใช้โปรแกรม V4.50 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ค่ะ โดยทำการส่งออกข้อมูลเดิมให้หมดก่อน จากนั้น Update โปรแกรมและใช้งานได้ตามปกตินะคะ493ดาวน์โหลด
114.MOUเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะ และเรื่องการพัฒนาสุขภาพนักเรียน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ497ดาวน์โหลด
115.เชิญชวนประกวดเกมทางทันตสุขภาพเชิญชวนประกวดเกมทางทันตสุขภาพ485ดาวน์โหลด
116.หนังสือเรื่องการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกองทุนทันตกรรมในระบบหลักปประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ492ดาวน์โหลด
117.รูปรับรางวัล ส่วนที่ 2แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2553 วันที่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค.54 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท480ดาวน์โหลด
118.เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2554สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ และขอความกรุณาไปยังจังหวัดที่ยังไม่ส่ง รบกวนส่งด้วยนะคะ ที่ E-mail: nongc2525@yahoo.com หรือ Fax: 02-5904208 ขอบคุณค่ะ468ดาวน์โหลด
119.รายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ต จังหวัดปทุมธานีและได้ส่งหนังสือเชิญไปยังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 1105ดาวน์โหลด
120.ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ป่าสามัคคี459ดาวน์โหลด