กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
106.ประวัติการนำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2554 และผลงานอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนูรายงานค่ะ564ดาวน์โหลด
107.ประกวด "คลิปสร้างสรรค์ แปรงฟันให้ลูกหลาน"ประกวด "คลิปสร้างสรรค์ แปรงฟันให้ลูกหลาน" ชิงเงินรางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 พย 54 593ดาวน์โหลด
108.แบบโปสเตอร์สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ707ดาวน์โหลด
109.มหัศจรรย์ฟันดีที่เมืองโอ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 5 ในชื่อว่า รวมพลคนราชบุรีอ่อนหวาน ตอน ปาร์ตี้ ฟ.ฟัน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 579ดาวน์โหลด
110.ประกาศ ของเลื่อนกำหนดการส่งผลงานการประกวดเกมทางทันตสุขภาพเรียนผู้สนใจทุกท่าน ตามที่สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์เพื่อเด็กไทนยไม่กินหวานได้ร่วมกันจัดโครงการประกวดเกมทางทันตสุขภาพในปี 2554 นี้ โดยให้ครูและนักเรียนประถมศึกษาได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมาน้อย ดังนั้นจึงขอขยายเวลาการรับผลงานไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจ สามารถ dowload รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ตามfile ที่แนบมานี้ จาก ผู้รับผิดชอบโครงการประกวดเกทางทันตสุขภาพ 24 ก.ย.2554 574ดาวน์โหลด
111.โคงการ "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากโคงการ "ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก" ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก1742ดาวน์โหลด
112.ประวัตินำเข้าข้อมูลและผลงานประจำเดือนกรกฎาคม2554552ดาวน์โหลด
113.โปรแกรม Sealant ปี 2554 (V4.58)สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ569ดาวน์โหลด
114.รวมปัญหาที่ใช้โปรแกรม Sealantผู้ที่ใช้โปรแกรมแล้วเกิดปัญหาดังกล่าว ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข และจะแจ้งวิธีการแก้ไขให้ทราบอีกครั้งค่ะ570ดาวน์โหลด
115.วิธีเข้าโปรแกรม สำหรับ window 7สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ544ดาวน์โหลด
116.ประวัติการนำเข้าข้อมูลและผลงาน Complete Caseประจำเดือน มิถุนายน 2554574ดาวน์โหลด
117.การโอนเงินให้ศูนย์อนามัยรายละเอียดการโอนเงินของศูนย์อนามัย1-12570ดาวน์โหลด
118.กำหนดการและใบตอบรับประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังกำหนดการและใบตอบรับประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากและปัจจัยเสี่ยงสำคัญของประชาชนไทยในระดับจังหวัด สำนักทันตสาธารณสุข วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 696ดาวน์โหลด
119.โปรแกรม Sealant ปี 2554 (V4.57) Update 280654สำหรับจังหวัดใดที่มีปัญหาจากการใช้โปรแกรม V4.50 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ค่ะ โดยทำการส่งออกข้อมูลเดิมให้หมดก่อน จากนั้น Update โปรแกรมและใช้งานได้ตามปกตินะคะ573ดาวน์โหลด
120.MOUเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสุขภาวะ และเรื่องการพัฒนาสุขภาพนักเรียน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ578ดาวน์โหลด