กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
121.เชิญชวนประกวดเกมทางทันตสุขภาพเชิญชวนประกวดเกมทางทันตสุขภาพ565ดาวน์โหลด
122.หนังสือเรื่องการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดกองทุนทันตกรรมในระบบหลักปประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ567ดาวน์โหลด
123.รูปรับรางวัล ส่วนที่ 2แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2553 วันที่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค.54 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท562ดาวน์โหลด
124.เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2554สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ค่ะ และขอความกรุณาไปยังจังหวัดที่ยังไม่ส่ง รบกวนส่งด้วยนะคะ ที่ E-mail: nongc2525@yahoo.com หรือ Fax: 02-5904208 ขอบคุณค่ะ555ดาวน์โหลด
125.รายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชน วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ต จังหวัดปทุมธานีและได้ส่งหนังสือเชิญไปยังจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 1195ดาวน์โหลด
126.ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ป่าสามัคคี535ดาวน์โหลด
127.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ656ดาวน์โหลด
128.รายละเอียดเงินโอนงวดที่3รายละเอียดเงินโอนให้ 75 จังหวัดและ ศูนย์อนามัย 1-12 ศูนย์536ดาวน์โหลด
129.ตัวย่าง spec แปรงสีฟัน ยาสีฟันรายละเอียดตัวอย่างจัดซื้อspec แปรงสีฟัน ยาสีฟัน624ดาวน์โหลด
130.สมัครเข้ารับการอบรม ทันตาภิบาลไทยทันตาภิบาลไทย “งานดีต้องมีวิชาการ” ขอเชิญทันตาภิบาลที่มีหัวใจรักการพัฒนาตนเอง 832ดาวน์โหลด
131.หนังสือนำส่งแจ้งการโอนเงินงวดที่ 3สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี้คะ579ดาวน์โหลด
132.คู่หูฟันดี 2554โรงเรียนคู่หูเด็กไทยฟันดี 2553597ดาวน์โหลด
133.เครือข่ายเด็กไทยฟันดี 2554สรุปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 8-9 กุมภาพันธ์ 2554617ดาวน์โหลด
134.แผนการกระจายเป้าหมาย ปี 2554 (ฉบับแก้ไข)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ และรบกวนส่งภายใน 28 ก.พ.2554 นี้ ส่งได้ที่ nongc2525@yahoo.com นะคะ633ดาวน์โหลด
135.ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ประจำงวด 255309 (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553)601ดาวน์โหลด