กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
121.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ552ดาวน์โหลด
122.รายละเอียดเงินโอนงวดที่3รายละเอียดเงินโอนให้ 75 จังหวัดและ ศูนย์อนามัย 1-12 ศูนย์442ดาวน์โหลด
123.ตัวย่าง spec แปรงสีฟัน ยาสีฟันรายละเอียดตัวอย่างจัดซื้อspec แปรงสีฟัน ยาสีฟัน521ดาวน์โหลด
124.สมัครเข้ารับการอบรม ทันตาภิบาลไทยทันตาภิบาลไทย “งานดีต้องมีวิชาการ” ขอเชิญทันตาภิบาลที่มีหัวใจรักการพัฒนาตนเอง 662ดาวน์โหลด
125.หนังสือนำส่งแจ้งการโอนเงินงวดที่ 3สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้ที่นี้คะ478ดาวน์โหลด
126.คู่หูฟันดี 2554โรงเรียนคู่หูเด็กไทยฟันดี 2553499ดาวน์โหลด
127.เครือข่ายเด็กไทยฟันดี 2554สรุปงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 8-9 กุมภาพันธ์ 2554511ดาวน์โหลด
128.แผนการกระจายเป้าหมาย ปี 2554 (ฉบับแก้ไข)สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ค่ะ และรบกวนส่งภายใน 28 ก.พ.2554 นี้ ส่งได้ที่ nongc2525@yahoo.com นะคะ545ดาวน์โหลด
129.ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ประจำงวด 255309 (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2553)510ดาวน์โหลด
130.ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ประจำงวด 255311 (เก็บตกปีงบประมาณ 2553) ค่ะ497ดาวน์โหลด
131.ประกวดโครงการ "First love, First tooth"ผู้ใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ522ดาวน์โหลด
132.รูปรับรางวัล ส่วนที่ 1แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ คู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2553 วันที่ 31 ธ.ค.-1 ม.ค.54 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท491ดาวน์โหลด
133.ประวัติการนำเข้าข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2553473ดาวน์โหลด
134.การบรรยายงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากสมาคมทันตาภิบาลณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ730ดาวน์โหลด
135.สรุปการส่งรายงานปี 2553_250454จังหวัดสามารถตรวจสอบการส่งรายงานได้ที่นี่ค่ะ และขอความกรุณาไปยังจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานสามารถส่งรายงานได้ที่ E-mail: nongc2525@yahoo.com หรือ Fax: 02-5904208 นะคะ (ด่วนค่ะ)547ดาวน์โหลด