กรมการแพทย์ สปสช

ดาวน์โหลด

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียด(ไทย)จำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.การประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพการประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ ชิงรางวัลชนะเลิศกว่า 30,000 บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256123ดาวน์โหลด
2.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)185ดาวน์โหลด
3.มอบทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ( สสจ.)มูลนิธิทันตสาธารณสุข มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)140ดาวน์โหลด
4.แบบสำรวจผู้สูงอายุแบบสำรวจผู้สูงอายุ407ดาวน์โหลด
5.เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560เอกสารการประชุม27-28มีนาคม 2560306ดาวน์โหลด
6.โครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโครงการ : กำกับติดตาม ประเมินสถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง353ดาวน์โหลด
7.แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6แบบสำรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้น ป.6527ดาวน์โหลด
8.รวมสื่อ อสม (5)รวมสื่อ อสม (5) - สื่อหัวข้อ เจาะข่าวเด่น ปอดติดเชื้อจากฟันผุ400ดาวน์โหลด
9.รวมสื่อ อสม (4)รวมสื่อ อสม (4) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก สสส.383ดาวน์โหลด
10.รวมสื่อ อสม (3)รวมสื่อ อสม (3) - ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก หัวข้อ ลูกรักฟันดีที่ซี่แรก คณะทันตะจุฬาฯ349ดาวน์โหลด
11.รวมสื่อ อสม (2)รวมสื่อ อสม (2) - ลูกรักฟันดีซี่แรก หัวข้อ เครือข่ายลูกรักฟันดีซี่แรก รร.ทันตแพทย์สร้างสุข339ดาวน์โหลด
12.รวมสื่อ อสม(1)รวมสื่อ อสม(1) - ชนะการประกวดแปรงฟันเด็กเล็ก376ดาวน์โหลด
13.คู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพคู่มือหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ด้านทันตสุขภาพ566ดาวน์โหลด
14.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(2)415ดาวน์โหลด
15.รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)รวมสื่อลูกรักฟันดีซี่แรก(1)434ดาวน์โหลด