กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
31.หนังสือเชิญประชุม 2 - 4 กรกฎาคม 2557 จ.เชียงใหม่เชิญเข้าร่วมการประชุม8792014-06-19 16:21:58แก้ไข
32.แจ้งแก้ไขรายงานเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 56 ประกาศจากสำนักทันตสาธารณสุข11902014-06-12 14:44:21แก้ไข
33.แจ้งแก้ไขรายงานเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2556 (งวด255608 -255610)ทั่วไป11172014-03-06 10:31:19แก้ไข
34.สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม และรูปงานประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ. 2557 ได้ตาม link ด้านในค่ะประชาสัมพันธ์15102014-02-26 13:34:57แก้ไข
35.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาเกณฑ์ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เชิญเข้าร่วมการประชุม6322014-02-26 10:00:54แก้ไข
36.สรุปตัวเลขแผนการกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2557ทั่วไป10222014-02-16 17:25:52แก้ไข
37.ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์9442014-01-21 16:13:52แก้ไข
38.แจ้งปรับแผนการกระจายเป้าหมายปี 2557ทั่วไป12282014-01-09 16:42:32แก้ไข
39.เปิดรับแผนกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2557ทั่วไป10002013-12-24 14:10:48แก้ไข
40.กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรืยนเด็กไทยฟันดี ปี 2557ประชาสัมพันธ์9532013-12-17 16:16:03แก้ไข