กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
41.ขอความอนุเคราะห์แต่ละจังหวัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ Sealant (การติดแน่น) ตั้งแต่ปี 2554 - 2556ทั่วไป9882013-12-06 16:20:38แก้ไข
42.ขยายเวลาการลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ประชาสัมพันธ์8092013-10-28 11:07:54แก้ไข
43.ประกาศ!! ขยายเวลารับข้อมูลปี 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ!!ทั่วไป7702013-10-28 10:04:40แก้ไข
44.สามารถดาวน์โหลดไฟล์การบรรยายการประชุมโครงการพัฒนานโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556ทั่วไป17772013-10-15 10:15:34แก้ไข
45.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Caries Control throughout Life in Asia” ประชาสัมพันธ์9372013-10-01 16:20:13แก้ไข
46.โปรแกรม Sealant2012 (Online) สามารถคีย์ข้อมูลได้ตามปกติค่ะ ทั่วไป10602013-09-30 09:12:39แก้ไข
47.ประกาศ!! ข้อผิดพลาดโปรแกรมยิ้มสดใสในส่วนของข้อมูลโรงเรียนค่ะทั่วไป9632013-09-20 11:38:12แก้ไข
48.การประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ ประชาสัมพันธ์8692013-09-17 10:43:16แก้ไข
49.สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป7202013-09-01 23:44:24แก้ไข
50.สามารถดาวน์โหลดไฟล์การบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 2-5 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ททั่วไป15752013-07-10 10:29:05แก้ไข