กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
1.การประกวดผลงานเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพประชาสัมพันธ์2162018-01-24 11:20:05แก้ไข
2.รวมลิ้งค์ Youtube รายการ "ฟันสวยฟ้าผ่า"ประชาสัมพันธ์2172018-01-16 10:18:10แก้ไข
3.มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)ประชาสัมพันธ์7072017-06-01 14:00:35แก้ไข
4. มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (สสจ.)ประชาสัมพันธ์6482017-06-01 13:59:25แก้ไข
5.แบบสอบถาม อสม.เชี่ยวชาญอื่น ๆ12832016-11-01 13:00:28แก้ไข
6.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม) เชิญเข้าร่วมการประชุม13342016-05-02 08:42:15แก้ไข
7.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิญเข้าร่วมการประชุม12252016-04-22 10:53:19แก้ไข
8.เชิญประชุมวิชาการทันตกรรมเชิญเข้าร่วมการประชุม11602016-04-05 10:10:04แก้ไข
9.การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์11122016-03-14 11:02:27แก้ไข
10.เชิญชวน ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด รางวัลไลอ้อนส์ประชาสัมพันธ์8342016-03-04 18:50:39แก้ไข