กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
1.รวมลิ้งค์ Youtube รายการ "ฟันสวยฟ้าผ่า"ประชาสัมพันธ์152018-01-16 10:18:10แก้ไข
2.มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)ประชาสัมพันธ์4772017-06-01 14:00:35แก้ไข
3. มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (สสจ.)ประชาสัมพันธ์4302017-06-01 13:59:25แก้ไข
4.แบบสอบถาม อสม.เชี่ยวชาญอื่น ๆ10362016-11-01 13:00:28แก้ไข
5.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม) เชิญเข้าร่วมการประชุม11802016-05-02 08:42:15แก้ไข
6.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิญเข้าร่วมการประชุม10492016-04-22 10:53:19แก้ไข
7.เชิญประชุมวิชาการทันตกรรมเชิญเข้าร่วมการประชุม10512016-04-05 10:10:04แก้ไข
8.การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์9492016-03-14 11:02:27แก้ไข
9.เชิญชวน ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด รางวัลไลอ้อนส์ประชาสัมพันธ์6882016-03-04 18:50:39แก้ไข
10.รูปถ่ายเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอื่น ๆ6482016-03-03 03:08:48แก้ไข