กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
21.ขอแจ้งแก้ไข กำหนดการจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี"ประชาสัมพันธ์12552014-11-07 16:11:08แก้ไข
22.หนังสือจาก สพฐ. ปี 2556ประชาสัมพันธ์9992014-10-30 16:16:14แก้ไข
23.การประชุมวิชาการประจำปีของชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์10092014-10-30 08:54:57แก้ไข
24.ขอแจ้งแก้ไขแบบฟอร์มแผนการกระจายเป้าหมาย ปีงบ 58 ในช่อง Comprehensive case ทั่วไป12722014-10-28 13:50:05แก้ไข
25.ข้อมูล "เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)" ย้อนหลังปี 2554 - 2556ทั่วไป10682014-10-24 09:52:56แก้ไข
26.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557ประชาสัมพันธ์9042014-10-21 09:04:07แก้ไข
27.เมนูคุณหนูหรรษา เชิญผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์10752014-10-20 13:37:22แก้ไข
28.เปิดรับแผนกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2558ทั่วไป10252014-10-17 16:10:24แก้ไข
29.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์8582014-10-03 16:23:15แก้ไข
30.ประกาศ!! ปิดรับข้อมูล Sealant ปีงบประมาณ 2557 ทั่วไป17622014-09-03 09:02:16แก้ไข