กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
21.หนังสือจาก สพฐ. ปี 2556ประชาสัมพันธ์8812014-10-30 16:16:14แก้ไข
22.การประชุมวิชาการประจำปีของชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์9182014-10-30 08:54:57แก้ไข
23.ขอแจ้งแก้ไขแบบฟอร์มแผนการกระจายเป้าหมาย ปีงบ 58 ในช่อง Comprehensive case ทั่วไป11472014-10-28 13:50:05แก้ไข
24.ข้อมูล "เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)" ย้อนหลังปี 2554 - 2556ทั่วไป9422014-10-24 09:52:56แก้ไข
25.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557ประชาสัมพันธ์7942014-10-21 09:04:07แก้ไข
26.เมนูคุณหนูหรรษา เชิญผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์9312014-10-20 13:37:22แก้ไข
27.เปิดรับแผนกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2558ทั่วไป8992014-10-17 16:10:24แก้ไข
28.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์7332014-10-03 16:23:15แก้ไข
29.ประกาศ!! ปิดรับข้อมูล Sealant ปีงบประมาณ 2557 ทั่วไป16762014-09-03 09:02:16แก้ไข
30.ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน "รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก Lion Oral Health Award ประจำปี 2557" ประชาสัมพันธ์14382014-07-23 10:29:10แก้ไข