กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
21.การประชุมวิชาการประจำปีของชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์8752014-10-30 08:54:57แก้ไข
22.ขอแจ้งแก้ไขแบบฟอร์มแผนการกระจายเป้าหมาย ปีงบ 58 ในช่อง Comprehensive case ทั่วไป10732014-10-28 13:50:05แก้ไข
23.ข้อมูล "เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)" ย้อนหลังปี 2554 - 2556ทั่วไป8902014-10-24 09:52:56แก้ไข
24.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการข้อมูลด้านทันตสุขภาพในระบบแฟ้มบุคคล ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2557ประชาสัมพันธ์7682014-10-21 09:04:07แก้ไข
25.เมนูคุณหนูหรรษา เชิญผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์8792014-10-20 13:37:22แก้ไข
26.เปิดรับแผนกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2558ทั่วไป8482014-10-17 16:10:24แก้ไข
27.สำนักทันตสาธารณสุข กำหนดจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์6912014-10-03 16:23:15แก้ไข
28.ประกาศ!! ปิดรับข้อมูล Sealant ปีงบประมาณ 2557 ทั่วไป16412014-09-03 09:02:16แก้ไข
29.ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน "รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก Lion Oral Health Award ประจำปี 2557" ประชาสัมพันธ์13722014-07-23 10:29:10แก้ไข
30.ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี" มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ประกาศจากสำนักทันตสาธารณสุข19152014-06-24 10:49:45แก้ไข