กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
31.ประกาศ!! ปิดรับข้อมูล Sealant ปีงบประมาณ 2557 ทั่วไป18012014-09-03 09:02:16แก้ไข
32.ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน "รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก Lion Oral Health Award ประจำปี 2557" ประชาสัมพันธ์16942014-07-23 10:29:10แก้ไข
33.ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง "ฟันดีสุขภาพดี" มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ประกาศจากสำนักทันตสาธารณสุข21132014-06-24 10:49:45แก้ไข
34.หนังสือเชิญประชุม 2 - 4 กรกฎาคม 2557 จ.เชียงใหม่เชิญเข้าร่วมการประชุม11242014-06-19 16:21:58แก้ไข
35.แจ้งแก้ไขรายงานเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 56 ประกาศจากสำนักทันตสาธารณสุข14122014-06-12 14:44:21แก้ไข
36.แจ้งแก้ไขรายงานเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม 2556 (งวด255608 -255610)ทั่วไป13412014-03-06 10:31:19แก้ไข
37.สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม และรูปงานประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ. 2557 ได้ตาม link ด้านในค่ะประชาสัมพันธ์17612014-02-26 13:34:57แก้ไข
38.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาเกณฑ์ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เชิญเข้าร่วมการประชุม7862014-02-26 10:00:54แก้ไข
39.สรุปตัวเลขแผนการกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2557ทั่วไป11942014-02-16 17:25:52แก้ไข
40.ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์11852014-01-21 16:13:52แก้ไข