กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
41.เปิดรับแผนกระจายเป้าหมายโครงการ "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี" ประจำปีงบประมาณ 2557ทั่วไป11872013-12-24 14:10:48แก้ไข
42.กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรืยนเด็กไทยฟันดี ปี 2557ประชาสัมพันธ์10762013-12-17 16:16:03แก้ไข
43.ขอความอนุเคราะห์แต่ละจังหวัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ Sealant (การติดแน่น) ตั้งแต่ปี 2554 - 2556ทั่วไป11692013-12-06 16:20:38แก้ไข
44.ขยายเวลาการลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ประชาสัมพันธ์9802013-10-28 11:07:54แก้ไข
45.ประกาศ!! ขยายเวลารับข้อมูลปี 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ!!ทั่วไป9342013-10-28 10:04:40แก้ไข
46.สามารถดาวน์โหลดไฟล์การบรรยายการประชุมโครงการพัฒนานโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556ทั่วไป19642013-10-15 10:15:34แก้ไข
47.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Caries Control throughout Life in Asia” ประชาสัมพันธ์10672013-10-01 16:20:13แก้ไข
48.โปรแกรม Sealant2012 (Online) สามารถคีย์ข้อมูลได้ตามปกติค่ะ ทั่วไป12492013-09-30 09:12:39แก้ไข
49.ประกาศ!! ข้อผิดพลาดโปรแกรมยิ้มสดใสในส่วนของข้อมูลโรงเรียนค่ะทั่วไป10852013-09-20 11:38:12แก้ไข
50.การประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ ประชาสัมพันธ์10372013-09-17 10:43:16แก้ไข