กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
41.กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรืยนเด็กไทยฟันดี ปี 2557ประชาสัมพันธ์9832013-12-17 16:16:03แก้ไข
42.ขอความอนุเคราะห์แต่ละจังหวัดส่งสรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ Sealant (การติดแน่น) ตั้งแต่ปี 2554 - 2556ทั่วไป10352013-12-06 16:20:38แก้ไข
43.ขยายเวลาการลงทะเบียนการประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ประชาสัมพันธ์8632013-10-28 11:07:54แก้ไข
44.ประกาศ!! ขยายเวลารับข้อมูลปี 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ!!ทั่วไป8132013-10-28 10:04:40แก้ไข
45.สามารถดาวน์โหลดไฟล์การบรรยายการประชุมโครงการพัฒนานโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556ทั่วไป18222013-10-15 10:15:34แก้ไข
46.หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Caries Control throughout Life in Asia” ประชาสัมพันธ์9652013-10-01 16:20:13แก้ไข
47.โปรแกรม Sealant2012 (Online) สามารถคีย์ข้อมูลได้ตามปกติค่ะ ทั่วไป11162013-09-30 09:12:39แก้ไข
48.ประกาศ!! ข้อผิดพลาดโปรแกรมยิ้มสดใสในส่วนของข้อมูลโรงเรียนค่ะทั่วไป9962013-09-20 11:38:12แก้ไข
49.การประชุมวิชาการนานาชาติ "Caries Control Throughout Life in Asia 2013" 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม Beyond Resort จ.กระบี่ ประชาสัมพันธ์9242013-09-17 10:43:16แก้ไข
50.สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั่วไป7412013-09-01 23:44:24แก้ไข