กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลการปฏิบัติงานรายจังหวัดแยกตาม (CUP)

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือนตุลาคม 2558 งวด 255901 ผลงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-31 ตุลาคม 2558216ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือนกันยายน 2558 งวด 255811 ผลงานระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2558-30 กันยายน 2558277ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือนสิงหาคม 2558 งวด 255810 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม2558-25 สิงหาคม 2558 232ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม 2558งวด 255809 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 25 กรกฎาคม 2558367ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือนมิถุนายน2558งวด 255808 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 - 25 มิถุนายน 2558335ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558งวด 255807 ผลงานระหว่างวันที่ 26เมษายน - 25 พฤษภาคม 2558 361ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือนเมษายน 2558งวด 255806 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 25 เมษายน 2558377ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือนมีนาคม2558งวด255805 ผลงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2558439ดาวน์โหลด
9.ประจำดือนธันวาคม2557ถึงมกราคม2558งวด255803 ผลงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 57 - 25 มกราคม 58362ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558งวด255804 ผลงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2558345ดาวน์โหลด