กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (3)รายงานผลการตรวจรายคน535ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (2)รายงานผลการตรวจรายคน524ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (1)รายงานผู้ตรวจ536ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มิถุนายน 2553รายงานผู้ตรวจและรายงานผลการตรวจรายคน ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ522ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน พฤษภาคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ567ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน เมษายน 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน รายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช.ค่ะ542ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน มีนาคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.523ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553ผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน547ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน มกราคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.522ดาวน์โหลด
20.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)รายงานผลงานผู้ตรวจ และผลการตรวจรายคน546ดาวน์โหลด