กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (3)รายงานผลการตรวจรายคน559ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (2)รายงานผลการตรวจรายคน547ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (1)รายงานผู้ตรวจ560ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มิถุนายน 2553รายงานผู้ตรวจและรายงานผลการตรวจรายคน ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ547ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน พฤษภาคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ590ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน เมษายน 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน รายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช.ค่ะ564ดาวน์โหลด
17.ประจำเดือน มีนาคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.545ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553ผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน569ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน มกราคม 2553รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.544ดาวน์โหลด
20.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)รายงานผลงานผู้ตรวจ และผลการตรวจรายคน570ดาวน์โหลด