กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
21.ประจำเดือน กันยายน 2552รายงานผลงานผู้ตรวจ531ดาวน์โหลด
22.ประจำเดือน สิงหาคม 2552รายงานผู้ตรวจ573ดาวน์โหลด
23.ประจำเดือน กรกฎาคม 2552รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน560ดาวน์โหลด
24.ประจำเดือน มิถุนายน 2552รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน567ดาวน์โหลด
25.ประจำเดือน พฤษภาคม 2552รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน570ดาวน์โหลด
26.ประจำเดือน เมษายน 2552รายงานผลงานผู้ตรวจและตรวจรายคน561ดาวน์โหลด
27.ประจำเดือน มีนาคม 2552รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคน554ดาวน์โหลด
28.รายงานผลงานผู้ตรวจและผลการตรวจรายคนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552563ดาวน์โหลด
29.ผู้ตรวจและผลการตรวจรายคนประจำเดือน มกราคม 2552559ดาวน์โหลด
30.ผู้ตรวจ & ผลการตรวจรายคนเก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51570ดาวน์โหลด