กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนสิงหาคม 51 ส่วนที่ 2 ภูเก็ต-อุบลราชธานี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด473ดาวน์โหลด
32.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนสิงหาคม 51 ส่วนที่ 1 กระบี่-แพร่ โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด468ดาวน์โหลด
33.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน ส่วนที่ 4 สุโขทัย-อุบลราชธานี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด462ดาวน์โหลด
34.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน ส่วนที่ 3 สงขลา-สระบุรี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด453ดาวน์โหลด
35.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน 51 ส่วนที่ 2 พังงา-สกลนคร โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด451ดาวน์โหลด
36.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน 51 ส่วนที่ 1 กระบี่-พะเยา โดยเรียงตามตัวอักษรของจังหวัด 463ดาวน์โหลด
37.ผู้ตรวจประจำเดือนกันยายน 51439ดาวน์โหลด
38.ผู้ตรวจประจำเดือนสิงหาคม 51477ดาวน์โหลด
39.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2551444ดาวน์โหลด
40.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนมิถุนายน 2551440ดาวน์โหลด