กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนสิงหาคม 51 ส่วนที่ 2 ภูเก็ต-อุบลราชธานี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด484ดาวน์โหลด
32.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนสิงหาคม 51 ส่วนที่ 1 กระบี่-แพร่ โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด482ดาวน์โหลด
33.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน ส่วนที่ 4 สุโขทัย-อุบลราชธานี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด476ดาวน์โหลด
34.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน ส่วนที่ 3 สงขลา-สระบุรี โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด465ดาวน์โหลด
35.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน 51 ส่วนที่ 2 พังงา-สกลนคร โดยเรียงตามอักษรชื่อจังหวัด469ดาวน์โหลด
36.ผลการตรวจรายคนประจำเดือนกันยายน 51 ส่วนที่ 1 กระบี่-พะเยา โดยเรียงตามตัวอักษรของจังหวัด 478ดาวน์โหลด
37.ผู้ตรวจประจำเดือนกันยายน 51455ดาวน์โหลด
38.ผู้ตรวจประจำเดือนสิงหาคม 51487ดาวน์โหลด
39.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2551458ดาวน์โหลด
40.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนมิถุนายน 2551454ดาวน์โหลด