กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
41.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2551581ดาวน์โหลด
42.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนเมษายน 2551551ดาวน์โหลด
43.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือน มีนาคม 51540ดาวน์โหลด
44.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 51519ดาวน์โหลด
45.รายงานผลงานผู้ตรวจ & รายงานผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน ธค.50 - มค.51534ดาวน์โหลด
46.ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน กันยายน 2550532ดาวน์โหลด
47. ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน สิงหาคม 2550534ดาวน์โหลด
48.ผลการตรวจฟันรายคน & ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2550533ดาวน์โหลด
49.ผลการตรวจฟันรายคน&ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน มิถุนายน 2550526ดาวน์โหลด
50.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)ประจำเดือน มีนาคม 50554ดาวน์โหลด