กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
41.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2551604ดาวน์โหลด
42.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือนเมษายน 2551576ดาวน์โหลด
43.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือน มีนาคม 51566ดาวน์โหลด
44.ตรวจรายคน & ผู้ตรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 51542ดาวน์โหลด
45.รายงานผลงานผู้ตรวจ & รายงานผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน ธค.50 - มค.51561ดาวน์โหลด
46.ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน กันยายน 2550557ดาวน์โหลด
47. ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน สิงหาคม 2550559ดาวน์โหลด
48.ผลการตรวจฟันรายคน & ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2550558ดาวน์โหลด
49.ผลการตรวจฟันรายคน&ผลงานผู้ตรวจประจำเดือน มิถุนายน 2550549ดาวน์โหลด
50.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)ประจำเดือน มีนาคม 50577ดาวน์โหลด