กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
51.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 50482ดาวน์โหลด
52.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน มกราคม 50479ดาวน์โหลด
53.รายงานผลการตรวจฟัน (ผลงานผู้ตรวจ)เดือน ธันวาคม 49 (รวม 2 รอบ)469ดาวน์โหลด
54.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน พฤศจิกายน 49485ดาวน์โหลด
55.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน ตุลาคม 2549 487ดาวน์โหลด
56.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน กันยายน 2549470ดาวน์โหลด
57.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน สิงหาคม 2549512ดาวน์โหลด
58.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 49485ดาวน์โหลด