กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลตรวจฟัน

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
51.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 50462ดาวน์โหลด
52.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน มกราคม 50466ดาวน์โหลด
53.รายงานผลการตรวจฟัน (ผลงานผู้ตรวจ)เดือน ธันวาคม 49 (รวม 2 รอบ)455ดาวน์โหลด
54.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน พฤศจิกายน 49469ดาวน์โหลด
55.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน ตุลาคม 2549 470ดาวน์โหลด
56.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน กันยายน 2549451ดาวน์โหลด
57.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน สิงหาคม 2549500ดาวน์โหลด
58.รายงานผลการตรวจฟัน(ผลงานผู้ตรวจ)เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 49470ดาวน์โหลด