กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน มิถุนายน 2553รายงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ455ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน พฤษภาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผล Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ471ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน เมษายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการ Sealant รายคน รายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช.ค่ะ473ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มีนาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการ Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.459ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน475ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน มกราคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการทำ Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.474ดาวน์โหลด
17.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)รายงานผลงานทันตแพทย์ และผล Sealant รายคน469ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน กันยายน 2552รายงานผลงานทันตแพทย์478ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน สิงหาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์482ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน กรกฎาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และผลงาน Sealant รายคน463ดาวน์โหลด