กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน มิถุนายน 2553รายงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ549ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือน พฤษภาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผล Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.ค่ะ558ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน เมษายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการ Sealant รายคน รายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจาก สปสช.ค่ะ566ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน มีนาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการ Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.546ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน559ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน มกราคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์ และผลการทำ Sealant รายคน ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.564ดาวน์โหลด
17.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)รายงานผลงานทันตแพทย์ และผล Sealant รายคน560ดาวน์โหลด
18.ประจำเดือน กันยายน 2552รายงานผลงานทันตแพทย์565ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน สิงหาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์574ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน กรกฎาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และผลงาน Sealant รายคน548ดาวน์โหลด