กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
21.ประจำเดือน มิถุนายน 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน471ดาวน์โหลด
22.ประจำเดือน พฤษภาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน468ดาวน์โหลด
23.ประจำเดือน เมษายน 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และ Sealant รายคน466ดาวน์โหลด
24.ประจำเดือน มีนาคม 2552รายงานผลงานทันตแพทย์และ ผลการ Sealant รายคน482ดาวน์โหลด
25.ทันตแพทย์และ Sealant รายคนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552475ดาวน์โหลด
26.Sealant รายคนและทันตแพทย์ประจำเดือน มกราคม 2552484ดาวน์โหลด
27.Sealant รายคน ส่วนที่ 2ประจำเดือนกันยายน จังหวัดภูเก็ตถึงอุทัยธานี โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อจังหวัด469ดาวน์โหลด
28.Sealant รายคน ส่วนที่ 1ประจำเดือนกันยายน จังหวัดกระบี่ถึงแพร่ โดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อจังหวัด477ดาวน์โหลด
29.Sealant รายคนประจำเดือนสิงหาคม 2551480ดาวน์โหลด
30.ทันตแพทย์ & Sealant รายคนเก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51475ดาวน์โหลด