กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ทันตแพทย์ประจำเดือนกันยายน 51527ดาวน์โหลด
32.ทันตแทพย์ประจำเดือนสิงหาคม 51516ดาวน์โหลด
33.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2551545ดาวน์โหลด
34.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2551542ดาวน์โหลด
35.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2551529ดาวน์โหลด
36.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2551543ดาวน์โหลด
37.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือน มีนาคม 51533ดาวน์โหลด
38.Sealant รายคน & ทันแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 51541ดาวน์โหลด
39.ผลงานตรวจรายคน & Sealant รายคนประจำเดือน ธค.50 - มค.51537ดาวน์โหลด
40.ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน กันยายน 2550545ดาวน์โหลด