กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ทันตแพทย์ประจำเดือนกันยายน 51470ดาวน์โหลด
32.ทันตแทพย์ประจำเดือนสิงหาคม 51451ดาวน์โหลด
33.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2551486ดาวน์โหลด
34.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2551482ดาวน์โหลด
35.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนพฤษภาคม 2551463ดาวน์โหลด
36.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือนเมษายน 2551482ดาวน์โหลด
37.Sealant รายคน & ทันตแพทย์ประจำเดือน มีนาคม 51468ดาวน์โหลด
38.Sealant รายคน & ทันแพทย์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 51479ดาวน์โหลด
39.ผลงานตรวจรายคน & Sealant รายคนประจำเดือน ธค.50 - มค.51474ดาวน์โหลด
40.ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน กันยายน 2550482ดาวน์โหลด