กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
41.ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน สิงหาคม 2550516ดาวน์โหลด
42.ผลการเคลือบหลุมร่องฟันรายคน&ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2550522ดาวน์โหลด
43.ผลการเคลือบหลุมร่องฟันรายคน&ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2550555ดาวน์โหลด
44.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน มีนาคม 50512ดาวน์โหลด
45.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 50538ดาวน์โหลด
46.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน มกราคม 50538ดาวน์โหลด
47.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน ธันวาคม 49 (รวม 2 รอบ)532ดาวน์โหลด
48.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน พฤศจิกายน 49 520ดาวน์โหลด
49.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือนตุลาคม 2549 515ดาวน์โหลด
50.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือนกันยายน 2549533ดาวน์โหลด