กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
41.ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน สิงหาคม 2550541ดาวน์โหลด
42.ผลการเคลือบหลุมร่องฟันรายคน&ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน กรกฎาคม 2550545ดาวน์โหลด
43.ผลการเคลือบหลุมร่องฟันรายคน&ผลงานทันตแพทย์ประจำเดือน มิถุนายน 2550581ดาวน์โหลด
44.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน มีนาคม 50538ดาวน์โหลด
45.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 50564ดาวน์โหลด
46.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน มกราคม 50564ดาวน์โหลด
47.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน ธันวาคม 49 (รวม 2 รอบ)556ดาวน์โหลด
48.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือน พฤศจิกายน 49 544ดาวน์โหลด
49.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือนตุลาคม 2549 541ดาวน์โหลด
50.รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน (ผลงานทันตแพทย์)ประจำเดือนกันยายน 2549557ดาวน์โหลด