กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405835ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404782ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน786ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม2554รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน802ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มิถุนายน 2554ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน796ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553ผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน822ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือน ตุลาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน786ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือน กันยายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์747ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือน สิงหาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์746ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์772ดาวน์โหลด