กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405911ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404860ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน864ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม2554รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน875ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มิถุนายน 2554ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน869ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553ผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน901ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือน ตุลาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน862ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือน กันยายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์824ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือน สิงหาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์819ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์842ดาวน์โหลด