กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
91.ผลการส่งข้อมูลงวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2549 (D2<>D1)528ดาวน์โหลด