กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน สิงหาคม 2555งวดที่ 255506 part1568ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือนกรกฎาคม 2555งวดที่ 255505544ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2555งวดที่ 255504553ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน เมษายน 2555งวดที่ 255503526ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน มีนาคม 2555งวดที่ 25502550ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555งวดที่ 255501558ดาวน์โหลด
17.รายงานเดือน ตุลาคม 2554- มกราคม2555ข้อมูลซ้ำ557ดาวน์โหลด
18.รายงานเดือน ตุลาคม 2554- มกราคม2555ข้อมูลซ้ำ D1 - D4544ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405570ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405561ดาวน์โหลด