กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
11.ประจำเดือน สิงหาคม 2555งวดที่ 255506 part1547ดาวน์โหลด
12.ประจำเดือนกรกฎาคม 2555งวดที่ 255505520ดาวน์โหลด
13.ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2555งวดที่ 255504532ดาวน์โหลด
14.ประจำเดือน เมษายน 2555งวดที่ 255503502ดาวน์โหลด
15.ประจำเดือน มีนาคม 2555งวดที่ 25502527ดาวน์โหลด
16.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555งวดที่ 255501535ดาวน์โหลด
17.รายงานเดือน ตุลาคม 2554- มกราคม2555ข้อมูลซ้ำ533ดาวน์โหลด
18.รายงานเดือน ตุลาคม 2554- มกราคม2555ข้อมูลซ้ำ D1 - D4519ดาวน์โหลด
19.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405549ดาวน์โหลด
20.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405536ดาวน์โหลด