กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
21.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405548ดาวน์โหลด
22.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404548ดาวน์โหลด
23.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404553ดาวน์โหลด
24.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404519ดาวน์โหลด
25.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟล์ที่ 3565ดาวน์โหลด
26.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟล์ที่ 2564ดาวน์โหลด
27.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟลืที่ 1525ดาวน์โหลด
28.ประจำเดือน กรกฎาคม 2554งวด 255402 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟล์ที่ 3535ดาวน์โหลด
29.ประจำเดือน กรกฎาคม 2554งวด 255402 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟลืที่ 2559ดาวน์โหลด
30.ประจำเดือน กรกฎาคม 2554งวด 255402 รายงาน Error จากการส่งข้อมูล ไฟลืที่ 1521ดาวน์โหลด