กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
31.ประจำเดือน มิถุนายน 2554งวด 255401 ไฟล์ที่ 2525ดาวน์โหลด
32.ประจำเดือน มิถุนายน 2554งวด 255401 ไฟล์ที่ 1511ดาวน์โหลด
33.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553สรุป Error จากการส่งข้อมูล503ดาวน์โหลด
34.ประจำเดือน ตุลาคม 2553สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล521ดาวน์โหลด
35.ประจำเดือน กันยายน 2553สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล519ดาวน์โหลด
36.ประจำเดือน สิงหาคม 2553รายงาสรุป Error จากการส่งข้อมูล512ดาวน์โหลด
37.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553รายงานสรุป Error จากการส่งข้อมูล530ดาวน์โหลด
38.ประจำเดือน มิถุนายน 2553รายงานสรุป Error จากการส่งข้อมูล519ดาวน์โหลด
39.ประจำเดือน พฤษภาคม 2553สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล 503ดาวน์โหลด
40.ประจำเดือน เมษายน 2553สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล520ดาวน์โหลด