กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
41.ประจำเดือน มีนาคม 2553รายงานสรุป Error จากการส่งข้อมูล ซึ่งรายงานนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สปสช.479ดาวน์โหลด
42.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553รายงาน Error จากการส่งข้อมูล478ดาวน์โหลด
43.ประจำเดือน มกราคม 2553สรุป Error จากการส่งข้อมูล474ดาวน์โหลด
44.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)ส่วนที่ 5: Error จากข้อมูลดิบ477ดาวน์โหลด
45.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)ส่วนที่ 4: Error จากการคำนวณ491ดาวน์โหลด
46.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)ส่วนที่ 3: D3 ซ้ำ463ดาวน์โหลด
47.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)ส่วนที่ 2: D2 ซ้ำ477ดาวน์โหลด
48.ประจำงวด 255210 (ปิดโครงการปี 52)ส่วนที่ 1: D1 ซ้ำ469ดาวน์โหลด
49.ประจำเดือน กันยายน 2552รายงานสรุป Error จากการส่งข้อมูล473ดาวน์โหลด
50.ประจำเดือน สิงหาคม 2552สรุปข้อมูล Error จากการส่งข้อมูล476ดาวน์โหลด