กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
51.ประจำเดือน กรกฎาคม 2552สรุป Error จากการส่งข้อมูล527ดาวน์โหลด
52.ประจำเดือน มิถุนายน 2552สรุปผลงาน Error จากการส่งข้อมูล513ดาวน์โหลด
53.ประจำเดือน พฤษภาคม 2552รายงาน Error จากการส่งข้อมูล521ดาวน์โหลด
54.ประจำเดือน เมษายน 2552รายงาน Error จากการส่งข้อมูล544ดาวน์โหลด
55.ประจำเดือน มีนาคม 2552สรุปรายงาน Error จากการนำส่งข้อมูล513ดาวน์โหลด
56.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล512ดาวน์โหลด
57.ประจำเดือน มกราคม 2552สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล517ดาวน์โหลด
58.เก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51สรุปข้อมูล Error ต่างๆ ในการนำเข้าข้อมูลส่วนที่ 2529ดาวน์โหลด
59.เก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51สรุปข้อมูล Error ต่างๆ ในการนำเข้าข้อมูลส่วนที่ 1518ดาวน์โหลด
60.ประจำเดือนกันยายน 51รายงานสรุป Error ต่างๆ (D1<>D2)524ดาวน์โหลด