กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
51.ประจำเดือน กรกฎาคม 2552สรุป Error จากการส่งข้อมูล472ดาวน์โหลด
52.ประจำเดือน มิถุนายน 2552สรุปผลงาน Error จากการส่งข้อมูล454ดาวน์โหลด
53.ประจำเดือน พฤษภาคม 2552รายงาน Error จากการส่งข้อมูล462ดาวน์โหลด
54.ประจำเดือน เมษายน 2552รายงาน Error จากการส่งข้อมูล483ดาวน์โหลด
55.ประจำเดือน มีนาคม 2552สรุปรายงาน Error จากการนำส่งข้อมูล448ดาวน์โหลด
56.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล451ดาวน์โหลด
57.ประจำเดือน มกราคม 2552สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล454ดาวน์โหลด
58.เก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51สรุปข้อมูล Error ต่างๆ ในการนำเข้าข้อมูลส่วนที่ 2463ดาวน์โหลด
59.เก็บตกข้อมูลประจำเดือนกันยายน 51สรุปข้อมูล Error ต่างๆ ในการนำเข้าข้อมูลส่วนที่ 1458ดาวน์โหลด
60.ประจำเดือนกันยายน 51รายงานสรุป Error ต่างๆ (D1<>D2)463ดาวน์โหลด