กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
61.ประจำเดือนกันยายน 51รายงานสรุป Error ต่างๆ (D1D2D3 ซ้ำ)532ดาวน์โหลด
62.ประจำเดือนสิงหาคม 51รายงานสรุป Error ต่างๆ 524ดาวน์โหลด
63.ประจำเดือนกรกฎาคม 2551สรุปรายงาน Error จากการส่งข้อมูล519ดาวน์โหลด
64.ประจำเดือนมิถุนายน 51สรุปรายงาน error จากการส่งข้อมูล535ดาวน์โหลด
65.ประจำเดือนพฤษภาคม 51สรุปรายงาน error ในการส่งข้อมูล528ดาวน์โหลด
66.ประจำเดือน เมษายน 51สรุปรายงาน Error ต่างๆ จากการส่งข้อมูล522ดาวน์โหลด
67.ประจำเดือน มีนาคม 51สรุปรายงาน Error ต่างๆ 530ดาวน์โหลด
68.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 51สรุปรายงาน Error ต่างๆ 542ดาวน์โหลด
69.ประจำเดือน ธค.50 - มค.51รายงานข้อมูลซ้ำ538ดาวน์โหลด
70.เดือน กันยายน 2550 รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 518ดาวน์โหลด