กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
71.เดือน สิงหาคม 2550 รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 520ดาวน์โหลด
72.เดือน กรกฎาคม 2550 รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 542ดาวน์โหลด
73.เดือน มิถุนายน 2550รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ561ดาวน์โหลด
74.เดือน มีนาคม 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 525ดาวน์โหลด
75.เดือน กุมภาพันธ์ 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 515ดาวน์โหลด
76.เดือน มกราคม 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ526ดาวน์โหลด
77.เดือน ธันวาคม 49รวมรายงานError ต่าง ๆ ค่ะ513ดาวน์โหลด
78.เดือน พฤศจิกายน 49รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ543ดาวน์โหลด
79.รายงาน D1 ซ้ำเดือน ตค 49 582ดาวน์โหลด
80.รายงาน D1 ซ้ำเดือน มิย-กย 49 516ดาวน์โหลด