กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
71.เดือน สิงหาคม 2550 รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 453ดาวน์โหลด
72.เดือน กรกฎาคม 2550 รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 476ดาวน์โหลด
73.เดือน มิถุนายน 2550รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ500ดาวน์โหลด
74.เดือน มีนาคม 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 459ดาวน์โหลด
75.เดือน กุมภาพันธ์ 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ 455ดาวน์โหลด
76.เดือน มกราคม 50รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ466ดาวน์โหลด
77.เดือน ธันวาคม 49รวมรายงานError ต่าง ๆ ค่ะ454ดาวน์โหลด
78.เดือน พฤศจิกายน 49รวมรายงาน error ต่าง ๆ ค่ะ476ดาวน์โหลด
79.รายงาน D1 ซ้ำเดือน ตค 49 522ดาวน์โหลด
80.รายงาน D1 ซ้ำเดือน มิย-กย 49 456ดาวน์โหลด