กรมการแพทย์ สปสช

สรุป Error จากการส่งข้อมูล

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
81.รายงาน D1 ซ้ำเดือน สค 49 610ดาวน์โหลด
82.รายงาน D1 ซ้ำเดือน มิย-กค 49รวมทุกจังหวัด531ดาวน์โหลด
83.D2 ที่ไม่พบใน D1งวดเดือนตุลาคม 2549(งวดที่ 4)546ดาวน์โหลด
84.D3 ที่ไม่พบใน D1/D2 (ตุลาคม 49)งวดที่ 4559ดาวน์โหลด
85.D1 ไม่พบใน D2 (ตุลาคม 49)งวดที่ 4 ปี 49543ดาวน์โหลด
86.เดือนกันยายน 49 (งวด 3)D3 ที่ไม่พบข้อมูลใน D1 และ D2534ดาวน์โหลด
87.เดือนกันยายน 49 (งวด 3)D1<>D2 542ดาวน์โหลด
88.รายงาน Error สงขลาD1 <> D2 งวดเดือนสิงหาคม 49558ดาวน์โหลด
89.ผลการส่งข้อมูลงวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2549 (D1<>D2)510ดาวน์โหลด
90.ผลการส่งข้อมูลงวดที่ 2 เดือนสิงหาคม (D3 ไม่ปรากฎใน D1 หรือ D2)540ดาวน์โหลด