กรมการแพทย์ สปสช

แสดงผลกระทู้

รบกวนเพิ่มชื่อสถานพยาบาลใหม่ในจังหวัดนครให้หน่อยครับ


รบกวน admin เพิ่มชื่อกับรหัสใน ระบบสารสนเทศทันตสุขภาพ ให้หน่อยครับเป็นสถานพยาบาลใหม่ที่ยังไม่มีชื่อในยิ้มสดใสครับ1.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครนครปฐม ( ประปานาสร้าง)2.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองฯ องค์พระปฐมเจดีย์3.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐมขอบพระคุณครับ


  • ไฟล์แนบ :
  • -
ไม่มีคำตอบ