กรมการแพทย์ สปสช

ข่าวและประกาศ

ลำดับที่หัวข้อประเภทข่าวและประกาศจำนวนผู้เข้าดูวันเวลาที่สร้างข่าวและประกาศดู
  
1.มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (ศูนย์เขต 1-13)ประชาสัมพันธ์4142017-06-01 14:00:35แก้ไข
2. มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 9 (สสจ.)ประชาสัมพันธ์3712017-06-01 13:59:25แก้ไข
3.แบบสอบถาม อสม.เชี่ยวชาญอื่น ๆ9652016-11-01 13:00:28แก้ไข
4.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม) เชิญเข้าร่วมการประชุม11252016-05-02 08:42:15แก้ไข
5.ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิญเข้าร่วมการประชุม10102016-04-22 10:53:19แก้ไข
6.เชิญประชุมวิชาการทันตกรรมเชิญเข้าร่วมการประชุม10222016-04-05 10:10:04แก้ไข
7.การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2559ประชาสัมพันธ์9032016-03-14 11:02:27แก้ไข
8.เชิญชวน ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด รางวัลไลอ้อนส์ประชาสัมพันธ์6442016-03-04 18:50:39แก้ไข
9.รูปถ่ายเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอื่น ๆ6072016-03-03 03:08:48แก้ไข
10.ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2559ประชาสัมพันธ์9582016-01-11 15:50:41แก้ไข