ประชาสัมพันธ์

 

การประกวดผลงาน

เพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

เปิดรับผลงานเพลงตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการส่งผลงานได้ที่ หน้าหลักของเว็บยิ้มสดใส

และแถบฟังก์ชั่นดาวน์โหลดของเว็บยิ้มสดใส

mailenlightened