กรมการแพทย์ สปสช

รายงานผลงานผู้ตรวจ

ลำดับที่ชื่อ(ไทย)รายละเอียดจำนวนดาวน์โหลดดาวน์โหลด
   
1.ประจำเดือน ตุลาคม 2554งวดที่ 255405943ดาวน์โหลด
2.ประจำเดือน กันยายน 2554งวดที่ 255404890ดาวน์โหลด
3.ประจำเดือน สิงหาคม 2554งวด 255403 รายงานผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน893ดาวน์โหลด
4.ประจำเดือนกรกฎาคม2554รายงานผลการเคลือบหลุมร่องฟัน907ดาวน์โหลด
5.ประจำเดือน มิถุนายน 2554ผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน899ดาวน์โหลด
6.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553ผลงานทันตแพทย์และผล Sealant รายคน934ดาวน์โหลด
7.ประจำเดือน ตุลาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์และผลการทำ Sealant รายคน894ดาวน์โหลด
8.ประจำเดือน กันยายน 2553รายงานผลงานทันตแพทย์858ดาวน์โหลด
9.ประจำเดือน สิงหาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์851ดาวน์โหลด
10.ประจำเดือน กรกฎาคม 2553รายงานผลงานทันตแพทย์870ดาวน์โหลด