Sealant 2012 (เปิดใช้งานตามปกติ)
Username: *
Password: *
 
 

 

ประกาศแจ้งให้ทราบ
* ปรับแก้ การส่งออกเป็น Excel (17 ม.ค. 57) คลิกที่นี่ 
* Download พจนานุกรมข้อมูล (17 ม.ค. 57) คลิกที่นี่ 
* ปรับแก้ การสุ่ม 10% (17 ธ.ค. 56) คลิกที่นี่
* รายละเอียดการปรับแก้ (2 ก.ค. 56) คลิกที่นี่
* Download โปรแกรม Offline (2 ก.ค. 56) คลิกที่นี่
* Download คู่มือใช้งานโปรแกรม Offline (2 ก.ค. 56) คลิกที่นี่
* Download คู่มือใช้งานโปรแกรม Online (2 ก.ค. 56) คลิกที่นี่
* แบบรายงานตัวชี้วัดกองทุนทันตกรรม (17 มิ.ย. 56) คลิกที่นี่
* การแก้ไขแถบเทา-ฟ้า บังฟอร์ม (17 มิ.ย. 56) คลิกที่นี่
* แจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้โปรแกรมมาได้ที่ labtipp@gmail.com หรือ sealantyim@gmail.com ครับ